Plantas para la salud de Ibiza y Formentera

Llibre: "Les principals plantes per a la salut d´Eivissa i Formentera" (2013)
Premi Nit de St Joan 2000, categoria C, de l´Institut d´Estudis Eivissencs
Autor: Josep Colonques

Les principals plantes per a la salut d’Eivissa i Formentera és una obra amb un format i un contingut pensat per a ser una eina pràctica, i ajudar a difondre coneixements tradicionalment lligats a la transmissió oral entre generacions.

A les nostres illes es coneixen les propietats de moltes plantes, però n’hi ha moltes altres que, o bé es desconeixen, o el seu ús popular s’ha oblidat, i no ha arribat als nostres dies tanta informació sobre elles. L’ús tradicional de determinades plantes a les Pitiüses, tot i haver format part durant llarg temps de remeis populars, i haver acompanyat treballs de naturistes, metges i científics de l’antiguitat, ha caigut en desús.

La intenció de l’autor és unir coneixements científics actuals amb coneixements populars transmesos de generació en generació —i que, com molts altres, són en perill d’extinció—, perquè aquest important aspecte de la cultura popular dels habitants d’Eivissa i Formentera es mantingui.

El llibre està dividit en 3 parts principals:

1) Una introducció a conceptes bàsics sobre la salut i les plantes
2) Una explicació de les formes principals de preparar i utilitzar les plantes; crua – aliment, infusió, decocció, maceració (normal solar, solar – lluna), tintura mare, xarop, oli de…, esperir de…, cataplasma, crema, ungüent, compreses, etc.
3) Estudi de 135 plantes: foto, descripció breu, part utilitzada, fitoquímica/principis actius, acció farmacológica, precaucions (efectes secundaris i contraindicacions), aplicacions en fitoteràpia, aplicacions en fitohigiene-herbologia salutista, usos populars i tradicionals.

Editat Institut d´Estudis Eivissencs
Llibre - Pàgs. 417
Format: 14,5x22
ISBN: 978-84-87455-159-9
Any d´edició: 2013
---------

Libro: "Las principales plantas para la salud de Ibiza y Formentera"
Premio "Nit de St Joan 2000, categoria C, de l´Institut d´Estudis Eivissencs"
Autor: Josep Colonques

Las principales plantas para la salud de Ibiza y Formentera es una obra con un formato y un contenido pensado para ser una herramienta práctica, y ayudar a difundir los conocimientos actuales sobre las plantas medicinales y de la salud de las islas, así como los tradicionales según la cultura popular insular.

En nuestras islas se conocen las propiedades de muchas plantas, pero hay muchas otras que, o bien se desconocen, o su uso popular tradicional se ha olvidado, y no ha llegado a nuestros días la información sobre ella. El uso tradicional de determinadas plantas de las Pitiusas, todo y haber formado parte durante largo tiempo de los remedios populares, y haber acompañado a los trabajos de naturistas, médicos y científicos de la antigüedad, han caido en desuso.

La intención del autor es unir conocimientos científicos actuales y conocimientos populares trasmitidos de generación en generación - y que, como muchos otros, están en peligro de extinción-, porque este importante aspecto de la cultura popular de los habitantes de Ibiza y Formentera se mantenga.

El libro está dividido en 3 partes principales:

1) Una introducción a conceptos básicos sobre salud y las plantas
2) Una explicación de las formas principales de preparar y utilizar las plantas: crudo - alimento, infusión, decocción, maceración (normal, solar, solar - lunar), tintura madre, jarabe, aceite de..., "espíritu" de..., cataplasma, crema, ungüento, compresas, etc.
3) Estudio de 135 plantas: foto, descripción breve, parte utilizada, fitoquímica/principios activos, acción famacológica, precauciones (efectos secundarios y contraindicaciones), aplicaciones en fitoterapia, aplicaciones en fitohigiene-herbología salutista, usos populares y tradicionales.

Editado Institut d´Estudis Eivissencs
Libro - Págs. 417
Formato: 14,5x22
ISBN: 978-84-87455-159-9
Año de edición: 2013